Кантактная інфармацыя / Контактная информация / Contact information

Дзяржаўная ўстанова культуры " Тураўскі краязнаўчы музей»
знаходзіцца ў падпарадкаванні сектара культуры Жыткавіцкага раённага выканаўчага камітэта

Наш адрас:
247980, г. Тураў, Жыткавіцкі р-н, Гомельская вобл.
Тураўскі краязнаўчы музей-вул. Кірава, 21
Археалагічны комплекс» Замкавая гара " –вул. Ленінская, 1а

Профіль: комплексны

Нумары тэлефонаў:
8 (02353) 26-4-75-кабінет дырэктара
8 (02353) 32-7-93-тэлефон для прыёму заявак на экскурсію/ факс, каса
Адрас электроннай пошты: turovmuzei@zhitkovichi.gov.by

Творчы калектыў музея:
Выконваючы абавязкі дырэктара і галоўны захавальнік фондаў - Мароз Сяргей Уладзіміравіч
Старшы навуковы супрацоўнік - Балбуцкі Васіль Майсеевіч
Малодшы навуковы супрацоўнік - Сілаеў Арцемій Іванавіч
Мастак – афарміцель - Седзельнік Уладзімір Рыгоравіч

Государственное учреждение культуры «Туровский краеведческий музей»
находится в подчинении сектора культуры Житковичского районного исполнительного комитета

Наш адрес:
247980, г. Туров, Житковичский р-н, Гомельская обл.
Туровский краеведческий музей – ул. Кирова, 21
Археологический комплекс «Замковая гора» –ул. Ленинская, 1А

Профиль: комплексный

Номера телефонов:
8 (02353) 26-4-75 – кабинет директора
8 (02353) 32-7-93 – телефон для приёма заявок на экскурсию/факс, касса
Адрес электронной почты: turovmuzei@zhitkovichi.gov.by

Творческий коллектив музея:
Исполняющий обязанности директора и главный хранитель фондов – Мороз Сергей Владимирович
Старший научный сотрудник – Балбуцкий Василий Моисеевич
Младший научный сотрудник – Силаев Артемий Иванович
Художник-оформитель – Седельник Владимир Григорьевич

The State Cultural Institution "Turovsky Museum of Local Lore"
is subordinate to the culture sector of the Zhitkovichi District Executive Committee

Our address:
247980, Turov, Zhitkovichsky district, Gomel region.
Turovsky Museum of Local Lore – Kirova str., 21
Archaeological complex "Castle Mountain" –ul. Leninskaya, 1A

Profile: comprehensive

Phone numbers:
8 (02353) 26-4-75 – Director's office
8 (02353) 32-7-93 – phone number for accepting applications for the tour / fax, ticket office
Email address: turovmuzei@zhitkovichi.gov.by

The creative team of the museum:
Acting Director and Chief Custodian of Funds – Sergey Vladimirovich Moroz
Senior Researcher – Vasily Moiseevich Balbutsky
Junior Researcher – Artemiy Ivanovich Silaev
Graphic designer - Saddler Vladimir Grigorievich