Адзін дзень бескаштоўна / Один день бесплатно / One day for free

Тураўскі краязнаўчы музей дае магчымасць раз у месяц (кожную апошнюю сераду месяца) бескаштоўна наведваць экспазіцыі і выставы музея для ўсіх катэгорый грамадзян Рэспублікі Беларусь.

Туровский краеведческий музей предоставляет возможность один раз в месяц (каждую последнюю среду месяца) бесплатного посещения экспозиций и выставок музея для всех категорий граждан Республики Беларусь.

The Turov Museum of Local Lore provides an opportunity once a month (every last Wednesday of the month) to visit the expositions and exhibitions of the museum free of charge for all categories of citizens of the Republic of Belarus.