Для наведвальнікаў / Для посетителей / For visitors

рэжым працы:
Прагляд экспазіцыі музея працуе з 9:00 да 17:30 (без перапынку)
Экспазіцыя археалагічнага комплексу» Замкавая гара " працуе з 10:00 да 17:00 (абед з 14: 00 да 15: 00)

выхадны: панядзелак

кошт уваходнага білета:
для навучэнцаў-1 р.
для дарослых-2 р.
экскурсійнае абслугоўванне:
краязнаўчы музей
Група да 25 чал. уключна-15 р.
група звыш 25 чал. – 20 р.
Музейная экспазіцыя»старажытны тураў "
Група да 25 чал. уключна-15 р.
група звыш 25 чал. – 20 р.
бясплатнае наведванне экспазіцый музеяў
- удзельнікам Вялікай Айчыннай вайны;
- ваеннаслужачым тэрміновай службы;
- інвалід;
- дзецям-сіротам і дзецям, якія засталіся без апекі бацькоў, якія знаходзяцца ў дзіцячых дамах, а таксама школах-інтэрнатах.

Режим работы:
Просмотр экспозиции музея работает с 9:00 до 17:30 (без перерыва)
Экспозиция археологического комплекса «Замковая гора» работает с 10:00 до 17:00 (обед с 14:00 до 15:00)

Выходной: понедельник

Стоимость входного билета:
для учащихся – 1 р.
для взрослых – 2 р.
Экскурсионное обслуживание:
Краеведческий музей
группа до 25 чел. включительно – 15 р.
группа свыше 25 чел. – 20 р.
Музейная экспозиция «Древний Туров»

группа до 25 чел. включительно – 15 р.
группа свыше 25 чел. – 20 р.
Бесплатное посещение экспозиций музеев:
- участникам Великой Отечественной войны;
- военнослужащим срочной службы;
- инвалидам;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в детских домах, а также школах-интернатах.

Operating mode:
Viewing of the museum's exposition is open from 9:00 to 17:30 (without a break)
The exposition of the archaeological complex "Castle Hill" is open from 10:00 to 17:00 (lunch from 14:00 to 15:00)

Weekend: monday

Entrance fee:
for students – 1 r
. for adults – 2 r.
Excursion service:
Local History Museum
group up to 25 people inclusive – 15 rubles
. group over 25 people – 20 rubles .
Museum exposition "Ancient Turov"

group up to 25 people inclusive – 15 rubles
. group over 25 people – 20 rubles.
Free access to museum expositions:
- participants of the Great Patriotic War;
- military conscripts;
- disabled people;
- orphans and children left without parental care, who are in orphanages, as well as boarding schools.