А вы ўжо наведалі гэтыя месцы? / А вы уже посетили эти места? / Have you already visited these places?

Тураў-невялікі горад, заснаваны ў 10 стагоддзі варагам. Горад стаў радзімай першай епархіі ў Старажытнай Русі. Тут маецца ўласная Амазонка-рака Прыпяць, якую лічаць самай рыбнай у краіне, парыбачыць у гэтыя месцы прыязджаюць замежнікі. Па ёй на цеплаходах праходзяць водныя экскурсіі. Куды абавязкова варта з'ездзіць у Тураве падкажа наш гайд па характэрных месцах:

 

Туров — небольшой город, основанный в 10 веке варягом. Город стал родиной первой епархии в Древней Руси. Здесь имеется собственная Амазонка — река Припять, которую считают самой рыбной в стране, порыбачить в эти места приезжают иностранцы. По ней на теплоходах проходят водные экскурсии. Куда обязательно стоит съездить в Турове подскажет наш гайд по примечательным местам:

 

Turov is a small town founded in the 10th century by a Varangian. The city became the birthplace of the first diocese in Ancient Russia. It has its own Amazon — the Pripyat River, which is considered the most fishy in the country, foreigners come to fish in these places. Water excursions take place along it on motor ships. Where you should definitely go in Turov will tell you our guide to notable places: