Калекцыя "Нумізматыка" / Коллекция "Нумизматика" / Collection "Numismatics"

У калекцыі налічваецца больш за 1000 адзінак захоўвання. Гэта манеты Рэчы Паспалітай, Расійскай імперыі, СССР, манеты краін Заходняй Еўропы (Германіі, Францыі, Славеніі, Венгрыі, Чэхіі), краін Азіі і Блізкага Ўсходу (Казахстана, Туркменістана, ААЭ, Японіі, Тайваня).

В коллекции насчитывается более 1000 единиц хранения. Это монеты Речи Посполитой, Российской империи, СССР, монеты стран Западной Европы (Германии, Франции, Словении, Венгрии, Чехии), стран Азии и Ближнего Востока (Казахстана, Туркменистана, ОАЭ, Японии, Тайваня).

There are more than 1000 items in the collection. These are coins of the Polish-Lithuanian Commonwealth, the Russian Empire, the USSR, coins of Western European countries (Germany, France, Slovenia, Hungary, the Czech Republic), Asian and Middle Eastern countries (Kazakhstan, Turkmenistan, the UAE, Japan, Taiwan).