Калекцыя "Фалерыстыка" / Коллекция "Фалеристика" / Collection "Faleristics"

У калекцыі налічваецца 175 адзінак захоўвання-ордэны, медалі, знакі і значкі. Аснову калекцыі складаюць персанальныя дзяржаўныя ўзнагароды перыяду Савецкага Саюза.

В коллекции насчитывается 175 единиц хранения - ордена, медали, знаки и значки. Основу коллекции составляют персональные государственные награды периода Советского Союза.

There are 175 items in the collection - orders, medals, badges and badges. The collection is based on personal state awards from the period of the Soviet Union.