Аналіз артыкулаў раённай газеты "Новае Палессе" на прадмет згадкі фактаў генацыду насельніцтва Жыткавіцкага раёна ў гады Вялікай Айчыннай вайны

Супрацоўнікамі раённай цэнтральнай бібліятэкі г. Жыткавічы быў праведзены аналіз публікацый раённай газеты» Новае Палессе " за перыяд з 1967-га (часткова 1950-я гады) па 2021 гады на прадмет згадкі фактаў генацыду насельніцтва Жыткавіцкага раёна ў гады Вялікай Айчыннай вайны. У выніку аналізу быў выяўлены шэраг артыкулаў, якія сведчаць аб масавым мэтанакіраваным знішчэнні мірнага насельніцтва раёна нямецкімі акупантамі ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

 

Сотрудниками  районной  центральной  библиотеки г. Житковичи  был  проведён анализ  публикаций  районной  газеты  «Новое  Полесье»  за  период  с 1967-го  (частично  1950-е  годы)  по  2021 годы  на  предмет  упоминания фактов  геноцида  населения  Житковичского  района  в  годы  Великой Отечественной войны. В результате анализа  был выявлен ряд статей  свидетельствующих о массовом целенаправленном уничтожении мирного населения района немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

 

Employees of the district central library of the city of Zhitkovichi analyzed the publications of the district newspaper "Novoye Polesie" for the period from 1967 (partly the 1950s) until 2021 , for the purpose of mentioning the facts of the genocide of the population of the Zhitkovichi district during the Great The Patriotic War. As a result of the analysis, a number of articles were revealed testifying to the mass purposeful destruction of the civilian population of the area by the German occupiers during the Great Patriotic War.