Сувенірная крама музея / Сувенирный магазин музея / Museum gift shop

Адпраўляецеся ці вы ў паездку, прымаеце ці гасцей у сябе – заўсёды актуальнае пытанне - " што падарыць?»
Запрашаем наведаць сувенірную краму Тураўскага краязнаўчага музея!У нас Вы можаце набыць разнастайныя сувеніры з гарадской сімволікай і відамі горада Турава: дэкаратыўныя талеркі, гурткі, бірулькі, магніты і многае іншае.
Без ілжывай сціпласці можам сцвярджаць, што ў нас прадстаўлены шырокі асартымент сувенірнай прадукцыі ў Тураве!

Час працы сувенірнай крамы ў Тураўскім краязнаўчым музеі:
Штодня: з 9.00 да 18.00
Выхадны-Панядзелак.
Чакаем вас па адрасе: г. тураў, вул. Кірава, 21;

У гісторыка-археалагічным комплексе,, старажытны тураў":
Штодня: з 10.00 да 17.00
Выхадны-Панядзелак.
Чакаем вас па адрасе: г. тураў, вул. Ленінская, 1а.

Отправляетесь ли вы в поездку, принимаете ли гостей у себя – всегда актуален вопрос – «Что подарить?»
Приглашаем посетить сувенирную лавку Туровского краеведческого музея!У нас вы можете приобрести разнообразные сувениры с городской символикой и видами города Турова: декоративные тарелки, кружки, брелоки, магниты и многое другое.
Без ложной скромности можем утверждать, что у нас представлен широкий ассортимент сувенирной продукции в Турове!

Время работы сувенирной лавки в Туровском краеведческом музее:
Ежедневно: с 9.00 до 18.00
Выходной - Понедельник.
Ждем вас по адресу: г. Туров, ул. Кирова, 21;

В историко-археологическом комплексе ,,Древний Туров":
Ежедневно: с 10.00 до 17.00
Выходной - Понедельник.
Ждем вас по адресу: г. Туров, ул. Ленинская, 1А.

Whether you are going on a trip, whether you are hosting guests – the question is always relevant – "What to give?"
We invite you to visit the souvenir shop of the Turov Museum of Local Lore!Here you can buy a variety of souvenirs with city symbols and views of the city of Turov: decorative plates, mugs, key rings, magnets and much more.
Without false modesty, we can say that we have a wide range of souvenir products in Turov!

Opening hours of the souvenir shop in the Turkovsky Museum of Local Lore:
Daily: from 9.00 to 18.00
The day off is Monday.
We are waiting for you at the address: Turov, Kirova str., 21;

In the historical and archaeological complex ,"Ancient Turov":
Daily: from 10.00 to 17.00
The day off is Monday.
We are waiting for you at the address: Turov, Leninskaya str., 1A.