Помнік у гонар 1000-годдзя Турава / Памятник в честь 1000-летия Турова / Monument in honor of the 1000th anniversary of Turov

Гэты памятны знак уяўляе сабой камень, на якім прадстаўлена адна з вялізнага мноства легенд аб узнікненні назвы горада, і год, калі згадкі пра Тураў з'явіліся ў летапісах – 980. Гэты знак знаходзіцца прама насупраць гасцініцы»Тураў". Ад месца размяшчэння знака адкрываецца выдатны від на пратоку ракі Прыпяці — Струмень і выдатную набярэжную горада. Акрамя таго, за памятным знакам размешчаны інфармацыйны плакат, які апавядае пра месцы зімоўкі тутэйшых буслоў.

 

Этот памятный знак представляет собой камень, на котором представлена одна из огромного множества легенд о возникновении названия города, и год, когда упоминания о Турове появились в летописях – 980. Этот знак находится прямо напротив гостиницы «Туров». От места расположения знака открывается прекрасный вид на протоку реки Припяти — Струмень и прекрасную набережную города. Кроме того, за памятным знаком расположен информационный плакат, повествующий о местах зимовки здешних аистов.

 

This memorial sign is a stone, which represents one of the many legends about the origin of the name of the city, and the year when the mention of Turov appeared in the annals – 980. This sign is located directly opposite the Turov Hotel. From the location of the sign there is a beautiful view of the channel of the Pripyat — Strumen River and the beautiful embankment of the city. In addition, behind the memorial sign there is an information poster telling about the wintering places of local storks.