Помнік "журботнай маці" / Памятник "Скорбящей матери" / Monument to the "Grieving Mother"

Мемарыял быў адкрыты ў 2015 г.-ля сцяны Кірыла-Лаўрэнцьеўскага сабора. У яго цэнтры — мармуровая скульптура Вікторыі ў вянку і распяццем за плячыма. Яна ўзвышаецца на крывава-чырвоным пастаменце з датамі ВАВ. Па абодва бакі на цаглянай сцяне ўмацаваныя дошкі з імёнамі загінулых тураўлян. Да помніка вядзе вечназялёная алея. У самым яе пачатку ўсталяваны камень з надпісам прысвячэння — 70-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне.

 

Мемориал был открыт в 2015 г. — у стены Кирилло-Лаврентьевского собора. В его центре — мраморная скульптура Виктории в венке и распятием за плечами. Она возвышается на кроваво-красном постаменте с датами ВОВ. По обе стороны на кирпичной стене укреплены доски с именами павших туровлян. К памятнику ведёт вечнозелёная аллея. В самом её начале установлен камень с надписью посвящения — 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

 

The memorial was opened in 2015 — at the wall of the St. Cyril and Laurentius Cathedral. In its center is a marble sculpture of Victoria in a wreath and a crucifix on her shoulders. It stands on a blood-red pedestal with the dates of the Second World War. On both sides of the brick wall there are boards with the names of the fallen Turovians. An evergreen alley leads to the monument. At its very beginning there is a stone with an inscription dedicated to the 70th anniversary of Victory in the Great Patriotic War.