Памятны знак у гонар 1000-годдзя Тураўскай епархіі / Памятный знак в честь 1000-летия Туровской епархии / Memorial sign in honor of the 1000th anniversary of the Diocese of Turov

Тураўская епархія была заснавана ў 1005 годзе. Яна з'яўляецца адной з самых старажытных праваслаўных епархій на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Біскупы епархіі пастаўляліся на кафедру кіеўскімі мітрапалітамі. Тураўская епархія займала вельмі шырокую тэрыторыю. Да яе адносяцца тэрыторыі, якія належаць цяпер да Мінскай, Гомельскай, Гродзенскай і Брэсцкай абласцей. Гэты помнік быў адкрыты ў верасні 2005 года. Ён уяўляе сабой каменны крыж, падобны на тыя крыжы, якія знаходзяцца ў храме Ўсіх Святых і Тураўскім кафедральным саборы. Гэты манумент з'яўляецца данінай павагі Кірылу Тураўскаму.

 

Туровская епархия была основана в 1005 году. Она является одной из древнейших православных епархий на территории современной Беларуси. Епископы епархии поставлялись на кафедру Киевскими митрополитами. Туровская епархия занимала весьма обширную территорию. К ней относятся территории, принадлежащие ныне к Минской, Гомельской, Гродненской и Брестской областям. Этот памятник был открыт в сентябре 2005 года. Он представляет собой каменный крест, похожий на те кресты, которые находятся в храме Всех Святых и туровском кафедральном соборе. Этот монумент является данью уважения Кириллу Туровскому.

 

The Diocese of Turov was founded in 1005. It is one of the oldest Orthodox dioceses on the territory of modern Belarus. The bishops of the diocese were supplied to the department by the Kiev metropolitans. The Diocese of Turov occupied a very extensive territory. It includes territories that now belong to the Minsk, Gomel, Grodno and Brest regions. This monument was opened in September 2005. It is a stone cross, similar to those crosses that are in the Church of All Saints and the Turov Cathedral. This monument is a tribute Kirill Turovsky.