Брацкая магіла загінуўшым воінам у гады Вялікай Айчыннай вайны / Братская могила павшим воинам в годы Великой Отечественной войны / Mass grave of fallen soldiers during the Great Patriotic War

Жыхары Турава на працягу ўсёй сваёй шматвяковай гісторыі адчувалі на сабе вялікі цяжар вайны: 1158, 1161, 1246, 1648, 1649 і г.д. у тыя даты горад некалькі разоў быў разбураны, пасля чаго так і не быў цалкам адноўлены. 14 ліпеня 1941 года Тураў быў акупаваны нямецка-фашысцкімі захопнікамі. З кастрычніка 1941 па лістапад 1942-га дзейнічала Тураўская падпольная Камсамольска-маладзёжная арганізацыя. Горад вызвалілі 5 ліпеня 1944 года; у баях за Тураў загінула шмат воінаў 23-й стралковай дывізіі 61-й арміі 1-га Беларускага фронту, а таксама маракі Дняпроўскай флатыліі. 146 вайскоўцаў былі пахаваныя ў брацкай магіле ў цэнтры Турава. Сёння брацкая магіла-сведчанне мужнасці і гераізму савецкіх байцоў, аб'ект гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі.

 

Жители Турова на протяжении всей своей многовековой истории чувствовали на себе тяжёлое бремя войны: 1158, 1161, 1246, 1648, 1649 и т. д. В те даты город несколько раз был разрушен, после чего так и не был полностью восстановлен. 14 июля 1941 года Туров был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. С октября 1941 по ноябрь 1942-го действовала Туровская подпольная комсомольско-молодежная организация. Город освободили 5 июля 1944 года; в боях за Туров погибло много воинов 23-й стрелковой дивизии 61-й армии 1-го Белорусского фронта, а также моряки Днепровской флотилии. 146 военнослужащих были похоронены в братской могиле в центре Турова. Сегодня братская могила – свидетельство мужества и героизма советских бойцов, объект историко-культурного наследия Беларуси.

 

The inhabitants of Turov throughout their centuries-old history have felt the heavy burden of war: 1158, 1161, 1246, 1648, 1649, etc. On those dates, the city was destroyed several times, after which it was never fully restored. On July 14, 1941, Turov was occupied by Nazi invaders. From October 1941 to November 1942, the Turov underground Komsomol Youth organization operated. The city was liberated on July 5, 1944; many soldiers of the 23rd Infantry Division of the 61st Army of the 1st Belorussian Front, as well as sailors of the Dnieper Flotilla, died in the battles for Turov. 146 servicemen were buried in a mass grave in the center of Turov. Today, the mass grave is a testimony to the courage and heroism of Soviet soldiers, an object of historical and cultural heritage of Belarus.